Zpět

Úrazy zubů

No items found.
Zubní péče pro děti
Léčebné výkony

Úrazy zubů

Zaměříme se hlavně na to, co dělat, když při úraze dojde k poškození zubu - informovanost, správné a pohotové jednání zde totiž hrají zcela zásadní roli.

V první řadě je důležité zmínit, že je třeba odlišit, zda se jedná o zub stálý nebo dočasný (mléčný). Zatímco ne každý úraz dočasného zoubku je urgentním stavem, u úrazu zubu stálého bývá včasná návštěva zubního lékaře velmi důležitá a často rozhodující o osudu poškozeného zubu.

Úrazy dočasných zubů

· Zub je ulomený - v tomto případě není okamžité ošetření u zubního lékaře nezbytné, zubního lékaře navštivte do 3 dnů. Pokud však úraz provází výraznější krvácení v ústech, které se vám nedaří cca do 10 minut zastavit, vyhledejte zubního lékaře ještě tentýž den.

· Zub se viklá nebo je posunut – zde postačí návštěva zubního lékaře následující den. Výjimkou jsou však případy, kdy změněná poloha zubu brání dítěti skousnout a opět stavy, kdy se nedaří do 10 minut zastavit krvácení - v takové situaci vyhledejte zubního lékaře neodkladně.

 · Zub je vyražený - zde je asi největší rozdíl oproti úrazu stálého zubu. Vyražený mléčný zub se na rozdíl od zubu stálého nevrací zpátky!  Zubního lékaře byste měli vyhledat do 3 dnů. Pokud však vyražený zub nikde nenajdete, je lepší lékaře vyhledat ihned.